1. สั่งซื้อสินค้าจากระบบตะกร้าของเว็บไซด์ และแจ้งการชำระเงิน
    (ก่อนการโอนชำระสั่งซื้อ รบกวนโทรเช็คโปรโมชั่น และ ค่าขนส่ง ได้ที่ 081-750-1311)

  2. แอด Line ผ่าน QR code  id line : ebikr.com เพื่อสั่งสินค้าและแจ้งชำระเงิน

  

  3. inbox : เฟสบุ๊ค แฟนเพจ facebook.com/ebikr.com / เพื่อสั่งสินค้าและแจ้งชำระเงิน

   

  4. สั่งซื้อสินค้า ทางอีเมล : contact@ebikr.com

  5. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ : 081-750-1311

  6. แวะมาซื้อสินค้าและชำระเงิน ที่ร้าน ebikr.com

   239 ซอยอ่อนนุช 44 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250

  

    

 

  1. ชำระด้วยการโอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี : บริษัท อินโนวาแพค จำกัด

  

  

 

  2. แจ้งการชำระ พร้อมระบุชื่อ-ที่อยู่เบอร์โทรติดต่อสำหรับการจัดส่งสินค้าและระบุรุ่น, สีของสินค้าที่ต้องการ มาที่ :

    LINE ID : ebikr.com

    Inbox : Facebook/ebikr.com

    Email : contact@ebikr.com

    Fax : 02-716-2577

 

1. บริษัทจะส่งสินค้าทุกวันจันทร์ –เสาร์ โดยบริษัทขนส่ง ค่าจัดส่งคิดตามระยะทาง
(สามารถสอบถามเพิ่มเติมค่าขนส่งได้ที่ 081-750-1311 ในเวลาทำการ 8:00 – 17:00 น.)

2. ระยะเวลาในการรับสินค้า สำหรับลูกค้าที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล จะได้รับสินค้า 1-3 วันทำการ
ต่างจังหวัด สำหรับพื้นที่อำเภอเมือง จะได้รับสินค้า 2-4 วันทำการ
ต่างจังหวัด สำหรับพื้นที่นอกอำเภอเมือง จะได้รับ 3-7 วันทำการ

• การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยอ้างอิงจากใบเสร็จรับเงินจากทางบริษัท หรือเริ่มนับจาก Void Warranty จากทางบริษัท
• สินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 1 ปีแรก ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ หากสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้นชำรุด อันเกิดความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ
• บริษัทจะไม่รับประกันสินค้าที่ลูกค้าทำการถอดหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท
• บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
• บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน เช่น สินค้าตก หล่น กระแทก การต่ออุปกรณ์ผิด การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง
• บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากปัญหาของแหล่งจ่ายไฟของลูกค้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของสินค้า เช่น แรงดันไฟสูงหรือต่ำเกินไป การใช้แหล่งจ่ายไฟ หรือในกรณีที่ไม่มีเครื่องสำรองไฟ และเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
• การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากมีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ บางส่วนที่หายไปมี สภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ มีรอยสนิม ตะไคร่น้ำ มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าในกรณีต่อไปนี้
• สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
• Serial Number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
• Void Warranty ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก ขาด หลุด หาย ลบ แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
• ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ